100 de instituții de învățământ din țară au fost dotate cu echipament pentru educația incluzivă

Echipamentul și materialele didactice necesare pentru educația incluzivă, achiziționate în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”, au fost distribuite în cele 100 de centre de resurse pentru educație incluzivă din cadrul instituțiilor de învățământ din țară.  Acestea au fost prezentate astăzi, 19 martie, în cadrul unui eveniment online, cu participarea reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC);Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică,  Serviciilor raionale/municipale de Asistență Psihopedagogică  și ai instituțiilor de învățământ beneficiare. 

Prin urmare, copiii cu cerințe educaționale speciale, psihopedagogii și cadrele didactice de sprijin vor beneficia de echipament specializat și materiale speciale de învățare necesare pentru incluziunea cu succes a copiilor precum: dispozitive pentru urmărirea atenției, roboți educativi, lupe digitale, înregistratoare de voce, seturi de formare a memoriei vizuale, dispozitive pentru reproducerea mai multor mesaje, dispozitive de fonologie și comunicare, dispozitive de apucare a creionului, tastaturi cu vizibilitate sporită, table (planșe) vorbitoare, cititori de imagini, stilouri de vorbire, joystick-uri cu 3 mânere, aparate auditive,  truse de prim ajutor pentru aparate auditive ș.a.

Totodată, centrele de resurse au fost dotate cu echipamente IT: tablete, laptopuri, imprimante/copiatoare/scanere, proiectoare ș.a. Cele 300 de tablete și 100 de laptopuri au fost dotate și cu softuri specializate care vor facilita procesul educațional în funcție de necesitățile fiecărui copil.

Prezentă la eveniment, secretarul de stat în domeniul educației Natalia Grîu a menționat că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării implementează acţiuni concrete pentru racordarea cadrului legal şi instituţional de protecţie a copilului şi familiei la politicile internaţionale în vederea asigurării echităţii sociale şi accesului la studii de calitate.

„Evenimentul de astăzi este destinat inițierii procesului de  formare a cadrelor didactice de sprijin din cele 100 centre de resurse pentru educația incluzivă dotate cu echipament specializat și materialelor speciale de învățare și predare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, în scopul utilizării acestora” a declarat secretarul de stat.

Pentru dotarea centrelor de resurse pentru educația incluzivă cu echipament specializat și cu materiale speciale de învățare și predare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități au fost alocate din bugetul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” 13 263 355 lei.

Asigurarea unei educații incluzive de calitate în fiecare școală în care învață copii cu cerințe speciale este unul dintre obiectivele de bază, trasate în cadrul „Proiectului Reforma Învățământului în Moldova”. În acest sens, de rând cu dotarea instituțiilor de învățământ, sunt instruite cadrele didactice de sprijin și psihopedagogii, iar școlile renovate în cadrul proiectului sunt adaptate pentru copiii cu necesități speciale, fiind dotate cu rampe de acces și ascensoare.

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este un împrumut investițional specific, acordat de Banca Mondială, implementat în perioada aprilie 2013 – aprilie 2022, care sprijină Guvernul Republicii Moldova prin finanțarea activităților ce vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient.

Distribuie