1074 de cadre didactice și de conducere solicită conferirea sau confirmarea gradului didactic

Foto: mecc.gov.md

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Consiliului Republican de Atestare pentru selectarea membrilor Comisiilor republicane de atestare pe disciplinele școlare și de profil din Registrul de evaluatori-experți în vederea organizării și desfășurării etapei republicane de atestare a cadrelor didactice și de conducere în regim online.

Consiliul Republican de Atestare a selectat 24 de Comisii pe disciplinele școlare și de profil, pentru evaluarea în format online celor 1074 de cadre didactice și de conducere care solicită conferirea gradului didactic I și superior, conferirea/confirmarea gradului managerial unu și superior, conform unui grafic stabilit de minister.

În cadrul ședinței, secretarul de stat în domeniul Educației Natalia Grîu a subliniat că asigurarea unui proces de evaluarebazat pe corectitudine, obiectivitate și meritocrație, presupune selectarea membrilor Comisiilor de atestare în baza profesionalismului, rezultatelor deosebite în activitatea didactică și întrunirea rigorilor de onorabilitate și integritate.

Menționăm că la conferirea gradului didactic I și superior, în acest an, au aspirat 87 educatori, 125 învățători și 799 profesori din cadrul învățământului gimnazial, liceal și profesional tehnic, iar 63 cadre de conducere au solicitat conferireaconfirmarea gradului managerial unu și superior.

Etapa republicană de atestare a cadrelor didactice și de conducere în regim online se va desfășura în luna iunie.

Precizăm că în sesiunea de atestare din anul curent se implementează noul Regulament de atestare a cadrelor didactice care pune accent pe evaluarea competențelor profesionale și diseminarea bunelor practici prin valorificarea experienței pedagogilor la clasă în cadrul sesiunilor publice de atestare.

Distribuie