11 mii de contracte de locațiune înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în 10 luni ale anului 2020

Foto: sfs.md

În perioada ianuarie – octombrie 2020, Serviciul Fiscal de Stat a continuat măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune. Urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3 603 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
Totodată, la 347 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 178,7 mii lei, penalități – 8,1 mii lei și amenzi – 56,2 mii lei.
În rezultat, în perioada respectivă s-au înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat 10 766 contracte de locațiune/chirie.
Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Distribuie