15 instituții au aplicat la Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior lansat de MEC

Nouă instituții de învățământ superior și șase colegii pedagogice au aplicat la Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior finanțat de Banca Mondială.  Acestea pregătesc tineri în domeniile: Ştiinţe ale educaţiei, Inginerie şi activităţi inginereşti, Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor şi Sănătate.

Propunerile de proiecte ale acestora urmează să fie evaluate în trei etape, trecând filtrul unei comisii interne, unei comisii externe și, în ultima etapă, al unui comitet multidiscliplinar format din reprezentanți ai Minsterului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat și ai altor ministere și agenții relevante, precum și din experți naționali și/sau internaționali în cele patru domenii prioritare.

Cele mai bune proiecte vor beneficia de finanțare pentru modernizarea și dotarea sălilor de studii, laboratoarelor și centrelor de cercetare. Valoarea totală a programului este de 24,7 mln. de euro. Suma maximă de care va putea beneficia o instituție de învățământ superior este de 2,15 mln. euro, iar un colegiu pedagogic de 900 mii euro.

Acest program de investiții se încadrează în Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” implementat în perioada 2020-2025 de Ministerul Educației și Cercetării cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Acesta prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior.

Distribuie