16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen

Foto: msmps.gov.md

Astăzi, 25 noiembrie, s-a dat start campaniei naționale ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care se desfășoară în fiecare an, începând cu Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și finalizând Ziua Drepturilor Omului, 10 decembrie.

Acțiunea are drept scop prevenirea şi combaterea violenței în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a drepturilor omului, a consecințelor și costurilor sale, precum și a mecanismelor de combatere la nivel comunitar şi național.

În anul 2020, campania la nivel internațional are următorul slogan: Colorează lumea în oranj: Finanțează, Reacționează, Prevină, Colectează! (Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!).  

La nivel național, Campania va avea loc al 18-lea an consecutiv și va debuta cu mai multe evenimente organizate de instituțiile publice,  societatea civilă și partenerii de dezvoltare, în format online, continuând cu o serie de activități desfășurate atât la nivel central, cât și la nivel local, care vor include campanii de sensibilizare, lecții publice, discuții, seminare de instruire, lansarea și difuzarea spoturilor video tematice.

Menționăm că, pandemia COVID-19 și perioadele de carantină instituite au generat în plan global creșterea numărului de cazuri de violență în familie cu circa 30%. Reieșind din noile contexte politice, economice, și sociale, stabilite urmare situației pandemice, organismele internationale cheamă statele să facă tot posibilul pentru a asigura continuitatea în prestarea de servicii și să ofere sprijin și protecție femeilor cu risc de violență, cu implicarea tuturor actorilor relevanți.

Violența împotriva femeilor și în familie este un fenomen larg răspândit în Republica Moldova. Estimările naționale conform Studiului “Violența față de femei în familie”, desfășurat de Biroul Național de Statistică, sugerează că mai mult de 63 la sută dintre femei cu vârsta cuprinsă între 15-65 ani au suferit de cel puțin o formă de violență pe parcursul vieții.  În anul 2019 au fost înregistrate 2597 cazuri de violență în familie, iar în primele 3 luni ale anului 2020: 678 cazuri.

„Fenomenul violenței în familie este unul mult prea dureros care afectează întreaga societate și fiecare cetățean în parte, dacă nu direct, atunci indirect prin impactul costurilor morale și social-economice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împreună cu partenerii de dezvoltare și societatea civilă a întreprins acțiuni consolidate pentru combaterea acestui fenomen în Republica Moldova, însă, fiecare membru al societății joacă un rol important în prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor. Încurajăm, femeile și întreaga societate să raporteze cazurile de violență la linia fierbinte 0-8008-8008, disponibilă 24/24, dar și la autoritățile competente”, a menționat Viorica Dumbrăveanu.

În ultima perioadă au fost realizate mai multe acțiuni pentru a combate acest fenomen în Republica Moldova:


-Aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la 11 mai 2011;
-Dezvoltarea și aprobarea noului cadru operațional metodologic pentru profesioniștii din domeniul social și cel medical privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie;
-Consolidarea şi eficientizarea mecanismului de raportare de către profesionişti a cazurilor de violență în familie și a referirii victimelor către servicii specializate; includerea expresă a măsurilor de restricție de urgență, pasibile de aplicare de către organul de poliție, în circumstanțele care impun eliberarea ordinului de restricție de urgență în privința agresorului; accesibilitate sporită la serviciile de asistență juridică garantată de stat pentru victimele violenței în familie și a violenței sexuale, de la etapa depunerii plângerii; obligativitatea agresorului de a participa la programe de reducere a comportamentului violent, în toate cazurile de condamnare pentru violență în familie.

-Armonizarea legislației Republicii Moldova la prevederile Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice și a Convenției Lazarote;
– În perioada mai – iulie 2020, UN Women Moldova în colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul financiar al Suediei, a desfășurat o evaluare rapidă pentru a înțelege impactul crizei asupra femeilor afectate de violență în familie, a analiza provocările răspunsului sistemic la cazurile de violență în familie și a identifica posibile schimbări sistemice necesare pentru a face față situațiilor de criză.
-Asigurarea mentenanței Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie și a violenței împotriva femeilor din resursele bugetului de stat- 08 00 88 008.

Ca obiective esențiale ale MSMPS rămân a fi: reconfigurarea sistemului de protecție socială în vederea oferirii asistenței și reabilitării pentru victimele infracțiunilor prin elaborarea noului document strategic – Mecanismul Național de Referire adresat victimelor infracțiunilor; elaborarea noului Plan de acțiuni pentru asigurarea implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie 2018-2023; aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie pentru a asigura un răspuns eficient, prompt și comprehensiv la cazurile de violență în familie în platformă multidisciplinară, cu implicarea tuturor actorilor guvernamentali cu competențe pe domeniu.

LISTA ACTIVITĂȚILOR CARE URMEAZĂ A FI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CAMPANIEI: 16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN  

Distribuie