20 noiembrie – Ziua Mondială a Drepturilor Copilului

În fiecare an, pe 20 noiembrie – pentru a marca adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului – UNICEF sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, promovează respectarea drepturilor copilului și organizează campanii de strângere de fonduri pentru problemele cele mai presante cu care se confruntă copiii, astfel încât fiecare copil să se dezvolte la potențialul maxim. Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este o zi distractivă, dar cu un mesaj serios.

Ministrul Justiției Republicii Modova, Fadei Nagacevschi, felicită copiii printr-un mesaj publicat în numele ministerului pe care îl conduce:

Celebrarea la data de 20 noiembrie, începând cu anul 1989,  a aniversării adoptării Convenției cu privire la Drepturile Copilului, precum și marcării sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului de către Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), îmi conferă distinsa oportunitate de a-mi exprima sentimentul sincer de susținere și îndemn de consolidare durabilă a protejării drepturilor copiilor, celor care sunt mai slabi, mai neajutorați, mai vulnerabili și mai în dificultate decât noi maturii.

Această sărbătoare este menită să trezească, să sensibilizeze și să regăsească în fiecare dintre noi acel spirit de copil, care, de fapt, ne-a definit odată, și care a simțit nevoia de ajutor și de susținere, în anumite etape ale copilăriei.

Deoarece, anume copiii sunt viitorul nostru, ei sunt cei care urmează să asigure continuitatea vieții, ei merită și trebuie să fie protejați, respectați, îngrijiți și educați frumos și corect, ei merită o implicare activă a familiei în viața lor, a celor care sunt dragi și apropiați lor.

În condițiile actuale, a tendințelor de modernizare a societății care este în pas cu tehnologiile informaționale avansate, obiectivul primordial, inclusiv la nivel mondial, constituie susținerea și conștientizarea situației copiilor, a necesităților acestora,  mai ales în perioada de epidemie de Covid-19, întru asigurarea unui habitat armonios pentru dezvoltarea continuă a personalității sale, în scopul pregătirii depline a acestora pentru o viață și un trai demn, independent și decent în societate, în spiritul idealurilor păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii, solidarităţii și umanității. 

În calitatea mea de Ministru al Justiției, mă alătur tutor celor care promovează acele valori sfinte de ocrotire a  drepturilor copiilor, în orice situație, inclusiv partenerilor naționali și internaționali și sper cu desăvârșire că doar prin sinergia eforturilor va fi posibilă mobilizarea eficientă întru fortificarea și consolidarea instituției și mecanismului apărării drepturilor copiilor.

Distribuie