33 de proiecte au fost declarate câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2021

Foto: mecc.gov.md

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2021, desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, aprobat prin ordinul nr. 165 din 07.07.2017.

Astfel, comisia de experți a declarat învingătoare 33 de proiecte. Suma totală alocată pentru Programul de Granturi destinat organizațiilor de tineret, finanțat de la bugetul de stat, constituie cca 8 milioane de lei.

Menționăm că, în total, pentru participare la concurs au fost depuse 69 de proiecte. Principalele criterii pentru selectarea proiectelor câștigătoare au fost: relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret; interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori; definirea clară a obiectivelor specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART; definirea clară a participanţilor/beneficiarilor; estimarea realistă, în concordanţă cu activităţile planificate; capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; consistenţa acţiunilor de promovare; durabilitatea proiectului; capacitatea de realizare și experiența organizației.

Scopul concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret este de a  asigura crearea oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a ţării.

Lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului de Granturi 2021 pentru organizațiile de tineret

Distribuie