371 de cazuri de încălcare a drepturilor Persoanelor cu Dizabilități au fost soluționate

Foto: msmps.gov.md

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, marcată anual pe 3 decembrie, face parte din eforturile globale de mobilizare a sprijinului societății în vederea promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, susținerii incluziunii sociale și asigurării demnității și bunăstării acestora.

Cu aceast prilej, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Asociația Keystone Moldova a organizat o masă rotundă privind impactul „Serviciului de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități –  mecanism de prevenire și reducere a situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, în special în perioada de pandemie Covid-19”.

„O societate incluzivă, înseamnă o societate unde persoanele cu dizabilități sunt parte a societății, unde nu sunt discriminați și sunt acceptați ca toți ceilalți.  Sunt sigură că prin acțiunile inițiate de către minister, dar și cu implicarea tuturor partenerilor și societății civile vom reuși să realizăm acest lucru. Mulțumesc persoanelor cu dizabilități pentru curajul lor și pentru că sunt un exemplu pentru toți ceilalți”, a menționat ministrul Viorica Dumbrăveanu.

În fiecare zi, în Republica Moldova, circa 10 persoane cu dizabilități, rudele lor, sau angajați ai serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități apelează Serviciul de asistență telefonică 080010808 și solicită suport în soluționarea dificultăților sau situațiilor de încălcare de drepturi.

7918 apeluri au fost înregistrate pe durata celor 4 ani de funcționare a Serviciului, iar 2516apeluri au fost înregistrate pe parcursul anului 2020. Datorită suportului oferit de Serviciu, 371 de cazuri de încălcare a drepturilor au fost soluționate.

”Serviciul de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități a fost inițiat ca un serviciu de susținere a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și din comunități, fiind inclus ca un model de practică pozitivă  în Raportul de monitorizare a impactului COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități, elaborat de Inclusion International”, a precizat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

Persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii cu dizabilități, beneficiază de mai multe tipuri de prestații sociale, inclusiv: pensie de dizabilitate sau alocație socială de stat, alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, suport financiar de stat, compensație pentru serviciile de transport, după caz, ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului.

 În prezent, 121.000 persoane beneficiază de pensii pentru dizabilitate, care începând cu anul 2020, sunt indexate de două ori pe an, la 1 aprilie și 1 octombrie. Totodată, persoanele cu dizabilități care nu întrunesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie, beneficiază de alocație socială de stat, care se indexează automat, odată cu indexarea pensiilor.

În scopul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un trai independent și în contextul integrării lor în societate, au fost elaborate și aprobate reglementări și standarde minime de calitate ce țin de organizarea și funcționarea mai multor tipuri de servicii sociale, respectiv în republică activează:

28 servicii „Locuință protejată”, pentru 121 beneficiari; 15 servicii „Casă comunitară”, pentru 106 beneficiari; 24 servicii „Echipă mobilă”, pentru circa 680 beneficiari; 4 servicii „Respiro”, pentru 108 beneficiari/an; 47 asistenți familiali, care au în plasament 47 beneficiari; 8 centre de zi, pentru circa 400 beneficiari și 6058 asistenți personali, numărul acestora fiind majorat, comparativ cu anul 2019,  de la 3590 asistenți personali, la 6058.

În contextul pandemiei COVID-19, autoritățile publice, instituțiile responsabile, partenerii de dezvoltare au întreprins mai multe acțiuni de susținere, asistență, ajutor pentru persoanele cu dizabilități.

– prelungirea termenului de încadrare în grad de dizabilitate persoanelor a căror grad de dizabilitate a expirat în perioada stării de urgență, până la ridicarea acestuia;

– persoanele înregistrate cu statut de șomer, inclusiv din rândul persoanelor cu dizabilități, au beneficiat lunar, de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 de lei;

-autoritățile publice locale, prin intermediul structurilor teritoriale de asistență socială/asistenților sociali au acordat la necesitate ajutoare sub forma de produse alimentare și produse igienice, persoanelor care se află în dificultate, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în anul 2010, demonstrând interes în ceea ce privește elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la prevederile celei internaţionale.

În Republica Moldova, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi constituie 175 131, dintre care 10 635 copii.

Distribuie