40 angajați ai SIS, instruiți în domeniul perspectivei de gen în sectorul de securitate

Foto: sis.md

Problematica de gender și promovare a păcii mondiale reprezintă priorități pe agenda de securitate internațională, dar și a Republicii Moldova. Serviciul de Informații și Securitate, alături de alte organe ale statului, consideră subiectele în cauză ca fiind centrale pentru asigurarea securității societale și maximalizarea utilizării potențialului uman.

Este de menționat că Serviciul este aproape de transpunerea în practică a principiului de paritate gender, atingând o cotă de 45% femei din totalul personalului.

Totodată, SIS s-a angajat plenar în realizarea agendei naționale în acest domeniu, inclusiv a Planului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, lansând inițiativa de desfășurare a cursului de perfecționare „Perspectiva de gen în sectorul de securitate”.

În acest sens, un grup de circa 40 de angajați ai Serviciului de Informații și Securitate au participat, în decurs de o lună, la un ciclu de instruire, în cadrul căruia au fost abordate subiecte și metodologii de promovare a păcii mondiale utilizând instrumentarul specific al perspectivei de gen.

Autorul și formatorul cursului, dr., conf. univ., Natalia Albu este de părerea că integrarea perspectivei gender contribuie la eficiența operațională a sectorului de securitate, aceasta fiind și un instrument ce facilitează crearea unor instituții de securitate reprezentative și consolidarea controlul democratic asupra acestora.

Distribuie