685 mii de dolari pentru a spori reziliența sectorului agricol la schimbările climatice

Foto simbol

Republica Moldova va beneficia de 685 mii de dolari din Fondul Verde pentru Climă pentru a integra politicile de adaptare la schimbările climatice în documentele strategice din sectorul agricol. În acest sens, astăzi, la Chișinău, a fost lansat un proiect ce va fi implementat în următorii trei ani. Scopul proiectului este de a facilita integrarea adaptării la schimbările climatice a sectorului agricol în procesul național de planificare a politicilor, fapt ce va contribui la reducerea vulnerabilităților la nivel local și central.

În cadrul evenimentului de lansare, desfășurat on-line, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, a menționat: „Vulnerabilitatea sectorului agricol este caracterizată prin expunerea majoră a sectorului la temperaturi medii anuale ridicate și fenomene meteorologice extreme, frecvente în ultimii ani. Fenomene ce cauzează declin în productivitatea agricolă, pierderi financiare enorme cu efect negativ asupra întregii economii naționale. În acest context, sporirea rezilienței și adaptării la impactul schimbărilor climatice a sectorului agricol este o necesitate stringentă”.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de trei ani și va integra soluțiile de adaptare la schimbările climatice în procesele de planificare a sectorului agricol, prin înlesnirea acțiunilor locale în șase raioane, selectate din sudul, centrul și nordul țării, ceea ce va conduce la o planificare și finanțare mai bună a măsurilor de adaptare la schimbările climatice. De asemenea, activitățile proiectului vor fi focusate pe incluziunea femeilor în procesul de luare a deciziilor cu ajutorul unei analize bazate pe impactul egalității de gen în acest domeniu, furnizând date specifice care ulterior va duce la o guvernare mai durabilă.  

„Agricultura Republicii Moldova, fiind unul din cele mai mari sectoare al economiei țării, necesită sprijin suplimentar pentru o mai bună adaptare la impactul schimbărilor climatice. Astfel, un plan de acțiuni, privind adaptarea la schimbările climatice în acest sector, va prioritiza și accelera aceste inițiative”, a declarat Raimund Jehle, Reprezentantul FAO în Republica Moldova.

La lansarea oficială a proiectului au participat reprezentanții MADRM și FAO, Coordonatorul Rezident ONU în Moldova, reprezentanții partenerilor de dezvoltare, ai mediului academic și de cercetare în domeniul agriculturii și al climei, precum și membrii sectorului neguvernamental și ai asociațiilor de fermieri.

Distribuie