70 de ani de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Mesajul Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi

Foto: justice.gov.md

Celebrarea a 70 de ani de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), constituie un eveniment inedit de reconfirmare a rolului important al CEDO în consolidarea justiției la nivel global.                                      

Convenția a ajuns cu desăvârșire la maturitate prin extinderea sferei de acțiune, care constituie cel mai puternic și avansat mecanism internațional de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor,  precum și nucleul și condiția primordială în progresul și dezvoltarea spiritului unei societăți democratice, prin stabilirea unor serii de pârghii și garanții instituționale, care sunt menite să asigure realizarea calitativă, la fiece etapă, a actului de justiție.

Consider că asistăm la culminarea unui proces istoric îndelungat și remarcabil de consolidare a aspirațiilor europene, în care demnitatea umană, drepturile omului, democrația, supremația legii și statul de drept reprezintă un patrimoniu comun de idealuri ce definesc fiecare stat membru.

Implementarea de către Republica Moldova a standardelor CEDO au îmbunătățit, fortificat și perfecționat incontestabil instituția drepturilor omului și cadrul legal național, au contribuit considerabil la creșterea eficientă a organismelor naționale privind protecția drepturilor omului.

În calitatea mea de Ministru al Justiției, îmi exprim sincera recunoștință și apreciere față de activitatea profesională a tuturor celor implicați în promovarea protejării durabile a principiilor universale ale umanității, precum și a valorilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

La mulți ani!

Cu cele mai distinse gînduri,

Ministrul Justiției   

Fadei NAGACEVSCHI

Distribuie