9900 de lei – salariul mediu pe economie în 2022

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022. Acesta va fi în mărime de 9900 lei, conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024, estimate de către Ministerul Economiei.

Salariul mediu lunar pe economie se utilizează la determinarea plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, la determinarea venitului lunar asigurat al salariaților – rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației, la determinarea valorii pagubei pricinuite în cazul săvârșirii infracțiunii, la determinarea mărimii pagubei care a dus la evaziuni fiscale ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, la determinarea mărimii daunelor cauzate drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice în cazul refuzului neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrângerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv la desfăşurarea neîntemeiată a unor controale.

Distribuie