A fost aprobat bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021

Conform proiectului pentru anul viitor sunt prevăzute venituri în sumă de 11,1 miliarde lei şi cheltuieli în sumă de 11,3 miliarde lei cu un deficit în sumă de 200 milioane lei care va fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului 2020.

Pentru anul 2021 din bugetul de stat vor fi alocate cca 2,7 miliarde lei pentru creșterea salariilor pentru personalul medical: cu 10% de la 01.04.2020, cu 30% de la 01.09.2020, precum și a punerii în aplicare a următoarei etape de majorare cu 30% începând cu 01.01.2021 și acoperirea cheltuielilor pentru personalul antrenat în acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19.

În cele din urmă, în fondul de  bază se planifică a fi acumulate şi utilizate 11,1 miliarde lei, cu 35,9 % mai mult comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2020. Astfel, veniturile respective vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În acest subprogram sunt prevăzute cheltuieli pentru medicamente compensate în sumă de 678,6 milioane lei.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a menționat că pentru subprogramul „Asistenţa medicală specializată de ambulator” sunt prevăzute mijloace în sumă de 989,7 milioane lei, în subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu” este prevăzută suma în mărime de 98,5 milioane lei. La subprogramul „Asistenţa medicală urgentă prespitalicească” sunt prevăzute mijloace în sumă de peste 1 miliard de lei, iar pentru „Asistenţa medicală spitalicească” – 5,8 miliarde de lei. 

Pentru anul 2021 sunt prevăzute 15 milioane de lei pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medicale. Urmează a fi procurate mai multe utilaje medicale performante,  implementate tehnologii medicale noi etc.

În cadrul proiectului Băncii Mondiale ,,Răspuns de Urgență la COVID” sistemului de sănătate i-a fost alocată suma de 31 milioane euro. Banii vor fi cheltuiți pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, echipamente de protecție individuală, testelor, precum și reparația secțiilor de terapie intensivă și infecțioase.

La fel, în cadrul proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, vor fi luate măsuri în vederea fortificării sistemului de sănătate la nivel național prin asigurarea instituțiilor cu dispozitive medicale. Programul este finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 40 de milioane de euro.

Distribuie