A fost aprobat Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat în învățământul superior pentru anul de studii 2021-2022

Guvernul a aprobat astăzi, 14 iulie, Planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022.

Conform proiectului hotărârii Guvernului, comanda de stat a fost aprobată, în limita alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop pentru 8670 locuri bugetare în total.

În învățământul superior, ciclul I – licență, și studii superioare integrate (licență+master) planul de admitere este elaborat în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017.

Și în acest an, pentru ciclul I  a fost propusă aprobarea Planului de admitere pe domenii generale de studiu pentru a oferi posibilitate universităților să înmatriculeze în funcție de solicitările candidaților, dar și să poată forma grupe academice, conform cadrului normativ.

Conform deciziei, în învățământul superior, la ciclul I – licență, planul de admitere prevede admiterea a 5040 de persoane la 26 domenii generale de studiu și susține prioritar următoarele domenii: Științe ale Educației (1254 – 25% din totalul locurilor bugetare), Inginerie, Tehnologii și Arhitectură (1107 – 24%); Tehnologii ale informației și comunicațiilor (633 – 14%); Medicină (455 – 9,5%); Științe agricole și medicină veterinară (161 – 3,4 %).

La studii superioare de master (ciclul II), se prevede admiterea a 3081 de persoane, mai puțin cu 15 locuri comparativ cu anul trecut, la studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea a 443 persoane: 433 – la rezidențiat și 10 – la secundariat clinic –  la nivelul anului precedent.

În contextul măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni și combate epidemia virusului COVID-19 în țară, pe de o parte, și lipsei acute de personal medical implicat în controlul și tratamentul infecției, pe de altă parte, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus majorarea cu 15 locuri bugetare alocate specialităților medicale la studiile superioare integrate, în limita mijloacelor financiare planificate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției SocialeTotodată, comanda de stat include 262 locuri bugetare cu destinație specială pentru absolvenții școlilor din raioanele de est ale țării.

Întru susținerea dimensiunii sociale în învățământul superior, sunt prevăzute și în acest an facilități pentru anumite categorii defavorizate de candidați – 15 % (756) din numărul total de locuri bugetare sunt alocate acestor persoane, prioritate având tinerii rămași fără ocrotire părintească și cei cu grad de dizabilitate.

De asemenea, pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite țări, se planifică 106 locuri bugetare pentru admiterea la studii a cetățenilor străini, inclusiv 76 persoane – la studii superioare de licență (ciclul I) și 30 de persoane la studii superioare de master (ciclul II).

Distribuie