A fost definitivat procesul de elaborare a Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar

mecc.gov.md

Definitivarea procesului de elaborare a Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova a fost principalul subiect discutat astăzi, 25 noiembrie, de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa și secretarul de stat în domeniul culturii Andrei Chistol, în cadrul unei ședințe de lucru cu doctorul habilitat în pedagogie, profesorul universitar Vladimir Guțu, expert-coordonator al Grupului de lucru pentru elaborarea Cadrului de referință al învățământului extrașcolar.

Cadrul de referință al învățământului extrașcolar elaborat reflectă prevederile, conceptele, abordările actuale ale politicilor naționale și internaționale pentru educația extrașcolară și devine temelia dezvoltării învățământului extrașcolar actual, dar și de perspectivă.

Ministrul Lilia Pogolșa a apreciat efortul depus de autori în procesul de elaborare a documentului. „Elaborarea Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova reprezintă un demers de maximă importanță pentru funcționarea eficientă a acestui subsistem al sistemului educațional,”- a subliniat oficialul.

La rândul său, profesorul Vladimir Guțu a menționat că documentul reprezintă ansamblul de demersuri conceptuale, metodologice și praxiologice de dezvoltare a educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova.

În context, participanții la ședință au discutat despre necesitatea înaintării spre coordonare și aprobare în cadrul Consiliului Național pentru Curriculum a Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova.

Distribuie