A fost lansat Ghidul practic pentru aplicarea „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice”

Foto: mecc.gov.md

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Centrul de formare profesională continuă în biblioteconomie și științe ale informării a prezentat Ghidul practic pentru aplicarea „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice”, în cadrul unui atelier de lucru online, la care au participat 95 de reprezentanți ai bibliotecilor publice, școlare și universitare.

Organizatorii au prezentat componentele și conținutul Ghidului care prezintă date teoretice ale cadrului legislativ și de reglementare privind evaluarea bibliotecilor publice și implementarea criteriilor/indicatorilor de evaluare/performanță a bibliotecii.

Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Andrei Chistol a declarat: „Centrarea pe prevederile cadrului legislativ și de reglementare privind evaluarea bibliotecii, sprijinirea/asistarea bibliotecilor în pregătirea către evaluarea cu succes a activității și analiza componentelor portofoliului pentru evaluarea bibliotecii sunt principalele obiective pe care ni le propunem”.

Precizăm că „Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice” a fost aprobat de guvern la 7 octombrie curent.

Scopul Regulamentului este de a stabili un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de evaluare a bibliotecilor publice, de a identifica un ansamblu de cerinţe minime obligatorii pentru organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice şi de a orienta şi optimiza activitatea acestora, precum şi de a stimula motivaţia personalului bibliotecilor publice de a spori performanţele bibliotecii.

Distribuie