A fost lansată Campania ,,16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”

Astăzi, în Republica Moldova, a fost lansată Campania ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care se desfășoară în fiecare an, la nivel internațional, în perioada 25 noiembrie -10 decembrie.

Scopul campaniei este de a preveni şi combate violența în bază de gen, prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a drepturilor omului, consecințele şi costurile fenomenului, mecanismele de combatere la nivel comunitar şi național.

Totodată, campania își propune să informeze şi să sensibilizeze publicul cu privire la fenomenul violenţei împotriva femeilor şi evidenţierea efectelor grave pe care le are violenţa asupra femeii, copiilor, în mod special, şi a familiei, societății în general.

În anul 2021, se împlinesc 30 de ani de când campania a fost inițiată la nivel internațional. Sloganul din acest an este ,,Colorează lumea în Oranj: Încetează violența împotriva femeilor acum!”/´Orange the world: End violence against women now!´.

La nivel național, campania va avea loc al 19-lea an consecutiv și va debuta cu mai multe evenimente, organizate de instituții guvernamentale în parteneriat cu societatea civilă și partenerii de dezvoltare atât la nivel central, cât și la nivel local, printre care menționăm: „Dialog deschis cu femeile care supraviețuiesc violenței” în parteneriat cu Parlamentul RM, Guvernul RM, OSC-urile și Agenții ONU;

Pe parcursul perioadei de 16 zile de activism, se vor desfășura mai multe acțiuni de sensibilizare asupra fenomenului violenței asupra fetelor și femeilor și în familie, precum flash moburi, lansarea și difuzarea unor spoturi video, organizarea seminariilor de instruire, lecțiilor/discuțiilor publice, talk-showuri la radio/TV.

De asemenea, pe perioada campaniei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, va organiza lecții publice la Universitatea de Stat și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în vederea familiarizării tinerilor cu cadrul legal pe domeniul de referință și mecanismele de protecție disponibile victimelor violenței în familie. 

Printre realizările majore din ultima perioadă în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și în familie, la nivel național, menționăm:

 – ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea împotriva femeilor și a violenței domestice de către Republica Moldova; 

– aprobarea noului Plan național de acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pentru anii 2021-2022;

 – modificarea și îmbunătățirea legislației prin prisma lărgirii spectrului de drepturi victimelor violenței în familie și violenței sexuale, asigurarea executării efective a ordonanțelor de protecție prin monitorizarea electronică de către organele de probațiune a persoanelor care comit acte de violență în familie la etapa de aplicare a măsurilor de protecție a victimei; 

– asigurarea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, din bugetul de stat;  

– deschiderea în satul Chirsova din UTA Găgăuzia a unui nou centru de plasament pentru victimele violenței în familie în cadrul proiectului ,,Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățînd din soluțiile locale” (implementat de Programul Naționilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Republicii Coreea); 

– realizarea instruirilor, inclusiv cu suportul donatorilor, a profesioniștilor cu competențe pe domeniul de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie.

Distribuie