A fost modificat modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale

Foto: mecc.gov.md

La propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 28 octombrie, în ședința de Guvern modificarea „Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale” aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 503/2019.

Necesitatea modificării documentului vine ca urmare a problemelor întâmpinate în procesul organizării sesiunii de proiecte culturale în anul 2020.

Astfel, proiectele care acumulează o medie aritmetică a punctajului mai mare sau egală cu 60, primesc finanțare identică procentual cu punctajul acumulat din maximumul cuantumului finanțării unui proiect cultural.

Proiectele depuse pentru fiecare arie tematică în parte vor fi evaluate conform grilei de evaluare de către trei membri din comisia de experţi, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, unul reprezentant al instituţiilor din subordine şi unul din societatea civilă.

Totodată, a fost modificată denumirea unor arii tematice, pentru a le racorda la limbajul academic și artistic general acceptat.

Distribuie