A fost semnat Acordul adițional de implementare cu ADR Centru pentru proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, faza II”

În conformitate cu prevederile Acordului Suplimentar de Finanțare și Acordului de Grant, încheiate la 12 ianuarie 2021, între Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), Ministerul Finanțelor și ADR Centru, la 5 iulie 2021 au semnat Acordul adițional de implementare pentru proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, faza II” în conformitate cu termenii şi condițiile convenite.

Astfel, Ministerul Finanțelor în calitate de recipient în numele Republicii Moldova, pune la dispoziție suma Contribuției Financiare adiționale a Băncii germane Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pentru implementarea Proiectului, către ADR Centru în valoare de 10 milioane Euro sub formă de Contribuție Financiară nerambursabilă.

Scopul proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, faza II” constă în îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației prin minimizarea riscurilor pentru sănătate și utilizarea eficientă a resurselor naturale prin dezvoltarea/extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele în cazul dat fiind vorba de conectarea a circa 5 localități rurale la apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași. De asemenea, Acordul prevede acordarea serviciilor de consultanță ADR Centru, precum și servicii de expertiză pentru sprijinirea operatorilor de apă din raioanele Strășeni și Călărași în extinderea zonei de aprovizionare și în procesul de restructurare.

Prin această finanţare suplimentară, bugetul total al proiectului ajunge la 25 milioane Euro, asistență nerambursabilă oferită de Guvernul Republicii Federale Germania în cadrul cooperării bilaterale prin intermediul Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară pentru perioada 2019-2020 încheiată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 640 din 26.08.2020.

Distribuie