A fost semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din România pentru perioada 2022-2026

Astăzi, 11 februarie, în cadrul ședinței comune a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului României, care a avut loc la Chișinău, a fost semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din România pentru perioada 2022-2026. Tratatul internațional a fost semnat de către ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală și ministrul Educației din România Sorin Mihai Cîmpeanu în prezența prim-ministrei Republicii Moldova Natalia Gavrilița și prim-ministrului României Nicolae-Ionel Ciucă.

În urma semnării acestui tratat, părțile vor interacționa în procesul de elaborare și implementare a proiectelor și acțiunilor comune. Acestea vor consta în organizarea activităților și desfășurarea proiectelor în educație, oferirea reciprocă a burselor de studii, susținerea de către autoritățile române a procesului de reformare a sistemului de învățământ din Republica Moldova, în conformitate cu aspirațiile țării de integrare europeană.

Principalele prevederi ale Protocolului de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din România pentru perioada 2022-2026 se referă la:

– implementarea programului de mobilitate academică între părți;

– realizarea stagiilor de practică și de instruire pentru studenții și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar și instituțiile de cercetare;

– dezvoltarea extensiunilor universitare în Republica Moldova;

– echivalarea și recunoașterea perioadelor de studii, a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice;

– elaborarea și armonizarea programelor școlare, în conformitate cu practicile educaționale europene;

– donații de cărți, manuale și alte materiale didactice;

– schimburi de publicații și materiale de specialitate;

– dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ preuniversitar, inspectorate școlare, case ale corpului didactic sau instituții echivalente;

– dezvoltarea de parteneriate între agențiile de specialitate din subordinea celor două ministere;

– implementarea unor proiecte comune în cadrul oferit de programele regionale și europene în domeniul educației și formării profesionale.

În baza acestui Protocol, Ministerul Educației din România va aloca anual 2550 de locuri de studii, dintre care 950 pentru învățământul preuniversitar, 1100 pentru învățământul superior, 450 pentru studii universitare de master și 50 pentru studii de doctorat. Aceste locuri vor fi acordate în urma rezultatelor admiterii organizate de instituțiile de învățământ superior de stat din România.

Totodată, Protocolul de colaborare prevede că Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova va acorda anual tinerilor din România 200 de burse la cele trei cicluri ale învățământului superior. De asemenea, partea moldovenească va oferi burse pentru mobilități academice, va organiza stagii de practică pentru studenții din România care își fac studiile la licență, master și doctorat, stagii de instruire și specializare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar și de cercetare.  

Protocolul prevede, de asemenea, colaborarea celor două părți în vederea invitării elevilor și studenților din Republica Moldova și, respectiv, România să participe la olimpiadele și concursurile organizare pe teritoriul celuilalt stat.

Semnarea și implementarea Protocolului de colaborare în domeniul educației între ministerele de resort din Republica Moldova și România continuă tradiția de decenii de cooperare între părți în vederea promovării excelenței în educație, susținerea mobilității academice, menținerea parteneriatului dintre instituțiile din subordine, precum și crearea de oportunități pentru dezvoltarea contactelor interumane.

Menționăm că prezentul Protocol substituie Protocolul de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației al României pentru anii de învățământ 2016-2019 și vine în executarea prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul științei, învățământului și culturii între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, semnat în 1992.

Distribuie