A fost suspendată activitatea unei întreprinderi de colectare și depozitare a metalelor feroase și neferoase din raionul Hâncești

Foto: madrm.gov.md

În urma  verificărilor de specialitate, efectuate în perioada august – noiembrie curent, Inspectoratul pentru Protecția Mediului  a suspendat total activitatea unei întrerpinderi din localitatea Fundul Galbenei, r-nul Hîncești, ce deținea un depozit de recepționare și stocare a deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv, în stare prelucrată.

În cadrul controalelor vizate, IPM a constatat că întreprinderea își desfășoară activitatea în mod necorespunzător, încălcând  legislația în vigoare cu referire la autorizarea activității de întreprinzător, protecția mediului și gestionarea deșeurilor.  

La fața locului, inspectorii au înregistrat în procesele verbale următoarele încălcări: nerespectarea procedurii de amplasare a depozitului (fapt ce contravine Codului funciar), desfășurarea neautorizată a activității de colectare și depozitare a deșeurilor de metale feroase și neferoase pe terenul vizat, precum și depistarea scurgerilor de uleiuri industriale, arderii deșeurilor de cauciuc, etc.

Pe parcursul a patru luni de zile, IPM a emis mai multe prescripții entității economice pentru activitățile ilicite desfășurate și care cauzează prejudicii mediului înconjurător. În pofida tuturor prescripțiilor impuse întreprinderea își continua activitatea cu încălcarea actelor normative.

În acest caz, inspectorii au aplicat măsura de suspendare totală a activității  întreprinderii, fiind emise și prescripții noi, ce obligă agentul economic să amplaseze corespunzător recipientele destinate pentru păstrarea, selectarea deșeurilor de metale neferoase, baterii și acumulatoare uzate pentru a evita riscul de amestecare a deșeurilor periculoase cu alte categorii de deșeuri, precum și să eticheteze obligatoriu containerele în conformitate cu cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobate de Guvern, inclusiv, să execute prescripțiile indicate anterior.

Reluarea activității de colectare și depozitare a deșeurilor de metale feroase și neferoase de întreprindere va fi posibilă doar după executarea prescripțiilor indicate, prin coordonarea cu IPM Hîncești.

Distribuie