Academia de Administrare Publică aniversează 28 de ani de istorie instituțională

Cu prilejul aniversării a 28 de ani de istorie instituțională a Academiei de Administrare Publică, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a transmis un mesaj de felicitare conducerii Academiei și întregii comunități academice.

Oficialul a adresat mesajul de felicitare în cadrul unui eveniment online dedicat aniversării a 28 de ani de istorie instituțională a Academiei de Administrare Publică.

„Impresionantele realizări ale instituției Dumneavoastră sunt un rezultat al muncii responsabile a membrilor comunității academice și al managementului universitar performant. În baza experienței acumulate în realizarea misiunii asumate, atât conducerea, cât și cadrele științifico-didactice, cercetătorii și studenții Academiei sunt îndreptățiți să aspire spre excelență, corespunzător principiilor societății bazate pe cunoaștere și să consolideze prestigiul instituției la nivel european și internațional”, a menționat ministrul Pogolșa.

Oficialul a mai subliniat că pentru învățământului național Academia de Administrare Publică, are o misiune aparte, de formare a specialiştilor de înaltă calificare din serviciul public şi de asigurare ştiinţifico-metodică a activităţii autorităţilor publice. 

„Instruirea adulților este un compartiment pe cât de necesar, pe atât de complicat. Experiența Academiei în implementarea sistemului andragogic, în special a metodelor participative este unul de pionierat în Republica Moldova, iar dezvoltarea și perfecționarea acestuia pe parcursul a mai bine de 2 decenii a adus rezultate de succes”, a punctat Ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Menționăm că Academia de Administrare Publică a fost fondată la 21 mai 1993 și este lider naţional în oferirea serviciilor educaţionale pentru funcţionarii publici, în vederea sporirii cunoştinţelor şi abilităţilor acestora şi, respectiv, îmbunătăţirea actului de Guvernare.

Distribuie