Acreditarea instituțională în atenția Ministerului Educației și Cercetării

Conducerea Ministerului Educației și Cercetării a participat la masa rotundă cu genericul „Acreditarea instituțională: metodologii și proceduri”, organizată în cadrul proiectului Erasmus+, Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Organizatorul acestei mese de dezbateri este partenerul de proiect – Universitatea din Leipzig, Germania, în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de coordonator al proiectului QFORTE.

La evenimentul, desfășurat în format online, au participat reprezentanți ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și ai celor 7 universități partenere din țară: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”. De asemenea, au fost prezente universitățile partenere europene din Germania, Franța, Spania și Slovenia.

În cadrul discuției au fost abordate subiecte privind acreditarea internațională a instituțiilor de învățământ superior, cadrul legal actual și corelarea cu cel internațional, cerințele și obiectivele pentru elaborarea rapoartelor de autoevaluare în scopul evaluării externe a calității, condițiile de finanțare, scenariile și provocările posibile ale procesului de evaluare externă a calității în scopul acreditării instituționale internaționale.

În calitate de partener al proiectului QFORTE, Ministerul Educației și Cercetării monitorizează procesul de elaborare a actelor normative, metodologilor, recomandărilor etc. în cadrul proiectului, dar și procesul evaluării externe în scopul acreditării instituționale internaționale.

Menționăm că principalele rezultate care urmează a fi obținute în cadrul proiectului QFORTE sunt acreditarea internațională instituțională a 5 universități naționale partenere în proiect; îmbunătățirea metodologiei de evaluare externă a calității, dezvoltarea ghidurilor de calitate, creșterea capacității structurilor de asigurare internă a calității, promovarea culturii calității în plan național.

Distribuie