Acțiunile MADRM cu referire la construcțiile din pădurea de la Durlești

Foto: madrm.gov.md

În contextul, informațiilor distribuite în spațiul public cu referire la construcțiile din beton armat din pădurea de la Durlești,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului precizează că, în baza unei petiții adresate instituției de locuitorii din regiune, în luna decembrie 2020, a dispus întreprinderilor de profil din subordine să verifice legalitatea actelor permisive și a acțiunilor desfășurate în sectorul Poiana Domnească din orășelul Durlești.

Astfel, Vă informăm că terenul fondului forestier a fost transmis în arendă, în baza unui act de primire-predare de Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Chișinău” către S.R.L. ”Batami-Grup”, în iunie 2008, iar în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor invocate în petiție, cu cele constatate la fața locului, în decembrie 2020, Agenția „Moldsilva” a creat o comisie de specialitate pentru a verifica legalitatea lucrărilor de construcție și defrișarea copacilor în pădure, inclusiv, a actelor de arendă asupra teritoriului menționat. În același context, Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Chișinău” a emis un ordin pentru verificarea respectării  prevederilor contractului de arendă și a legislației silvice, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului a efectuat un control inopinat la fața locului.

După verificările la fața locului au fost constatate mai multe nereguli și abateri de la legislația în vigoare. Pe 28 decembrie 2020, arendașului i-a fost emisă o prescripție cu informarea despre încălcările prevederilor contractului de arendă, precum și despre abaterile de la proiect: construcția neautorizată a gardului din beton, decopertarea lutierii și stratului de sol fertil, în lipsa  biletului silvic, construcția căilor de acces și i-a fost solicitat sistarea lucrărilor de construcție, cât și prezentarea avizului tehnic de la organele competente în domeniul construcțiilor referitor la respectarea proiectului și corespunderea construcțiilor executate cu cerințele proiectului coordonat.

Totodată, în cadrul verificărilor reprezentanții IPM au constatat că cele șapte temelii au fost edificate din materiale de construcție durabile, au fost înregistrate ca bunuri imobile la Agenția Servicii Publice, iar pentru construcția acestora au fost tăiați ilegal 11 arbori de specie tei și stejar cu diametrul de la 30-52 cm, cioatele arborilor fiind acoperite cu sol.

Arendașul și-a justificat acțiunile prin prezentarea următoarele documente: contractul de arendă a terenurilor din fondul forestier în scop de recreere semnat în iunie 2008; autorizația de construire emisă în octombrie 2019; avizul Ministerului Mediului, ce permite efectuarea lucrărilor respective, obținut în iunie 2017 și avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat din august 2017.

MADRM informează că, materialele acumulate și constatările privind iregularitățile admise în procesul gestionării terenului din fondul forestier au fost transmise Procuraturii Generale.  De asemenea, în prezent, reprezentanții IPM definitivează procedura de control, iar constatările suplimentare vor fi transmise organelor de drept. 

Distribuie