Agenția Franceză de Dezvoltare va oferi suport pentru proiectele de dezvoltare din țara noastră

Un grup de experți ai Agenției Franceze de Dezvoltare, se află într-o misiune în țara noastră, cu scopul de a identifica domenii prioritare de cooperare și a stabili potențiale proiecte de dezvoltare, în acest sens. În după amiaza zilei de ieri, experții străini au avut o discuție oficială cu Secretarul de Stat, Iordanca-Rodica IORDANOV, la Ministerul Mediului.

Experții francezi au explicat că Agenția Franceză de Dezvoltare a obținut recent, mandat de intervenție în Republica Moldova pentru susținerea proiectelor de dezvoltare, iar obiectivul misiunii este de a confirma noul mandat al agenției cu autoritățile și partenerii moldoveni și de a se informa detaliat despre organizarea instituțională din Moldova: competențele și responsabilitățile diferiților actori și entități publice (locale/statale, nivelurile actuale și viitoare de descentralizare), capacitatea și nivelul de îndatorare, transparența și reglementarea, identificarea ministerelor de resort pentru sectoarele identificate, ecosistemul financiar al donatorilor și al UE.

În același context, reprezentanții agenției au menționat că sectoarele prioritare de cooperare cu țara noastră sunt: reîmpădurirea și irigarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, interconexiunile energetice și eficiența energetică în clădiri. Astfel, pe perioada aflării în țara noastră, urmează să aibă mai multe întrevederi cu oficiali ai instituțiilor de guvernamentale, instituțiilor de resort și parteneri de dezvoltare care au atribuție directă în gestionarea și dezvoltarea sectoarelor nominalizate, pentru a reuși înțelege provocările sectoriale și a contura primele idei de proiecte ce urmează a fi sprijinite.

Secretarul de Stat, Iordanca – Rodica IORDANOV, a mulțumit pentru disponibilitatea de a oferi suport în realizarea obiectivelor de mediu și a subliniat că ministerul și instituțiile din subordine vor oferi informațiile necesare în timp util pentru a facilita identificarea ideilor de proiect.  

Totodată, Secretarul de Stat al Ministerului Mediului a precizat că printre tematicile potențiale de colaborare țin de domeniul pădurilor și anume extinderea suprafețelor împădurite, plantarea pădurilor energetice, plantări pe terenuri degradate și în zonele de protecție a râurilor, îmbunătățirea managementului pădurilor și ariilor protejate.

„Noi modele de finanțare a sectorului silvic și reforma Agenției Moldsilva sunt obiective de pe agenda ministerului. De asemenea, dezvoltarea capacităților instituției de ramură și schimbul de experiență, în acest sens, prin instruirea specialiștilor/silvicultorilor din Moldova  reprezintă o prioritate”, a concretizat Secretarul de Stat, Iordanca – Rodica IORDANOV.

Partea franceză a comunicat că, misiunea în țara noastră se desfășoară în perioada 27 septembrie – 1 octombrie curent, iar la final urmează să definească cu precizie sprijinul necesar și  proiectele sectoriale ce ar putea obține finanțare.

Distribuie