Angajatorul ar putea avea dreptul de a stabili, unilateral, timp de muncă parțial pentru salariați

În cazul reducerii temporare a activității cauzată de declararea stării de urgență, de asediu și de război, declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul ar putea obține dreptul de a stabili, în mod unilateral, timpul de muncă parțial pentru angajați. Un proiect de completare a Codului muncii a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivit inițiativei, angajatorul va trebui să repartizeze timpul de muncă în cadrul săptămânii pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității. Totodată, norma stabilește că timpul de muncă parțial va putea fi stabilit de către angajator pentru o perioadă de până la cinci luni.

De asemenea, angajatorul va fi obligat să solicite opinia consultativă a salariaților privind stabilirea timpului de muncă parțial cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu timp de muncă parțial.

Durata timpului de muncă, prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului, va putea fi redusă cu până la 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional timpului lucrat. Angajații cărora li s-a stabilit timp de muncă parțial vor beneficia de un ajutor în condițiile Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Pe perioada stabilirii timpului de muncă parțial va fi interzisă angajarea salariaților pentru prestarea unei munci similare cu cea prestată de către salariații al căror timp de muncă a fost redus.

Prevederile nu se vor aplica, însă, unor categorii de angajator. Mai exact, este vorba despre:

  • angajatori din sectorul public;
  • angajatori care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • angajatori care au restanțe la bugetul public național la data depunerii cererii.

La fel, noile norme nu se  vor aplica salariaților care:

  • prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate;
  • nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii.

bizlaw.md

Distribuie