ANI a înaintat o Listă de Propuneri pentru pachetul de legi privind modificarea cadrului normativ din domeniul integrității

La 06 august 2021, Autoritatea Națională de Integritate a înaintat către Parlamentul Republicii Moldova setul de propuneri la proiectul de lege privind modificarea cadrului normativ din domeniul integrității, înregistrat ca inițiativă legislativă de către Fracțiunea parlamentară PAS. Suplimentar, documentul a fost transmis spre informare în atenția Președenției Republicii Moldova și a instituțiilor internaţionale cu sediul la Chișinău.

În scrisoarea de însoțire a propunerilor, ANI și-a exprimat speranța că procesul de modificare a acestui pachet de legi va fi realizat cu respectarea tuturor procedurilor legale și luată în considerație expertiza și experiența Autorității.

Începând cu anul 2018, Autoritatea a semnalat mai multe carențe în legislația de specialitate, care au fost identificate la etapa implementării în practică. Ulterior, în 2019, ANI a elaborat un șir de propuneri în vederea modificării cadrului legal, care a fost prezentat, în mod repetat, Legislativului și Executivului, fără niciun un rezultat.

Despre necesitatea și importanța modificării legislației ANI se menționează și în documentele europene. Această acțiune fiind una dintre principalele condiționalități a implementării  Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21.07.2020 și ratificat la 10.09.2020, care prevede la pct. 3 din Anexa I un șir de condiționalități ce impun obligația de a eficientiza funcționarea Autorității Naționale de Integritate.

Considerăm necesar și oportun de a implica toate părțile vizate în procesul de modificare a legislației ANI. Pledăm pentru asigurarea unei transparențe depline privind modul în care derulează acest proces.

Autoritatea este la dispoziția factorilor de decizie și a autorilor proiectului în scopul de a interveni cu recomandări și precizări la definitivarea acestuia.

Avem convingerea deplină că toate comentariile formulate de către ANI vor fi analizate atent și considerate de către autorii proiectului.

Totodată, accentuăm încă o dată faptul că avem acelaș scop comun de a perfecționa și fortifica mecanismul de control al averilor și intereselor personale. Acest fapt va eficientiza semnificativ, atât activitatea inspectorilor de integritate, cât și implicit a Autorității, pentru a nu mai confrunta pe viitor aspecte lacunare din partea legislației în procesele de control a averilor nejustificate, diferențelor substanțiale sau evaluarea bunurilor la prețuri derizorii, etc.

Comentariile și propunerile ANI la amendamentele la legislația specială ANI și a cadrului normativ conex (inițiativa deputaților PAS, consultările publice din 28.07.2021, ora 14:00, „Sala Europa”, sediul Parlamentului RM), pot fi accesate pe pagina web oficială a ANI, urmînd link-ul: https://www.ani.md/sites/default/files/Comentariile%20si%20Propunerile%20ANI%20la%

Distribuie