Astăzi este ultima zi de plată BASS

Potrivit CNAS, astăzi este termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

-Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 – 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie 2021 până la data de 25 februarie 2021 inclusiv.

Angajatorii menţionaţi achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121100 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori”.

-Persoanele fizice, specificate la pct. 16 din anexa menţionată, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligaţia să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ce constituie suma de 944.25 lei, până la data de 25 februarie 2021 inclusiv. Persoanele prenotate achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121310 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu”.

-Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, specificaţi la pct. 1.61 din anexa menţionată, au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)şi să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ce constituie suma de 2021.25 lei, până la data de 25 februarie 2021 inclusiv. Liber-profesioniştii achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121310 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu”.

-Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, specificaţi la pct. 1.8  din anexa menţionată, – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18) şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna martie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021,  ce constituie suma de  944.25 lei, până la data de 25 februarie 2021 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121100 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori”.

-Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, specificate la pct. 1.9 din anexa menţionată, au obligaţia să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ce constituie suma de 240.50 lei, până la data de 25 februarie 2021 inclusiv, în cazul în care în luna ianuarie 2021 au exercitat activitate necalificată cu caracter ocazionalPersoanele fizice prenotate achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121320 – Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual”.

Formularele tipizate ale Dării de seamă menţionate şi Instrucțiunile cu privire la modul de completare a acestora pot fi accesate pe pagina oficiala a Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul /Contribuabili/Formulare/.

Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 173/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

Distribuie