Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor în construcții va fi îmbunătățită

Guvernul a aprobat noi reglementări privind formarea profesională continuă a angajaților în domeniul construcțiilor. Proiectul prevede îmbunătățirea sistemului de atestare a specialiștilor și  asigurarea transparenței în activitatea acestora. Totodată, vor fi operate îmbunătățiri în clasificarea pe domenii și specialități, astfel ca acestea să fie conforme cu Nomenclatoarele lucrărilor de proiectare și construcție pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții și restaurări.

Documentul stabilește instituirea Comisiilor specializate de atestare tehnico-profesională pentru fiecare activitate în construcții, cât și modul de activitate al acestora. De asemenea, acesta descrie domeniile de activitate și procedura de atestare tehnico-profesională:

– a diriginților de șantier pentru lucrări specializate şi instalații aferente construcțiilor;

– a responsabililor tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor, care includ și activitățile de post-utilizare a construcțiilor și instalațiilor.

Totodată, proiectul include cerințe noi pentru specialiști în partea ce ține de anumite lucrări, precum:

– lucrări de terasiere;

– consolidarea și compactarea terenurilor;

– lucrări de drenaj, și anume – specialistul care efectuează lucrările trebuie să aibă un stagiu/experiență de activitate de cel puțin 3 ani, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu. 

Proiectul mai prevede completarea listei specialiștilor supuși atestării/reatestării cu elaboratorii de devize, pe lângă specialiștii cu activități în proiectare, verificatori de proiecte, experți tehnici, diriginți de șantier, responsabili tehnici, diriginți pentru executarea lucrărilor specializate şi pentru montarea instalațiilor aferente construcțiilor, responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalații aferente construcțiilor şi personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcții.

Implementarea noilor reglementări va contribui la monitorizarea procesului de formare profesională continuă a angajaților din domeniul construcțiilor, va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prestate și va permite ținerea evidenței specialiștilor certificați ce activează în domeniu.

Distribuie