Au crescut prețurile la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2020 faţă de perioada respectivă a anului 2019 a constituit 115,7%.

În perioada de raport, preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 24,3%. Esenţial au crescut preţurile producătorului la culturi bostănoase – cu 79,2%, struguri – cu 61,5%, fructe și pomușoare – cu 48,0%, floarea soarelui (excluzând seminţe de soi) – cu 32,3%, culturi cerealiere și leguminoase boabe – cu 19,8%, soia – cu 9,0 %. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la cartofi – cu 17,6%, legume – cu 15,7%.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Distribuie