Au fost elaborate Planurile-draft de acțiuni în baza Profilurilor de Sănătate pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în teritoriu

10 echipe intersectoriale din cadrul Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică din 10 raioane-pilot din anul curent ale Proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, care realizează intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile, au elaborat Planurile-draft de acțiuni în baza Profilurilor de Sănătate pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în teritoriu.

În acest sens, au fost organizate două ateliere de instruire, furnizate de experții Institutului Tropical și de Sănătate Publică din Elveția, Axel Hoffmann, Bernadette Peterhans și Adela Berisa, în perioada 13 – 19 mai 2021, cu suportul Biroului de Cooperare al Elveției.

Atelierele pentru elaborarea Planurilor de acțiuni teritoriale au avut loc după ce altele două procese laborioase au fost trecute de echipele raioanelor-pilot. Este vorba de colectarea datelor pentru indicatori de sănătate publică care au fost trecuți în Profilurile de Sănătate ale fiecărui raion și instruirea membrilor Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică, a reprezentanților autorităților publice locale și a serviciilor publice descentralizate în conceptele moderne pentru cunoașterea determinanților sănătății, înțelegerea pentru aplicarea conceptelor „sănătate în toate politicile” și „comunități sănătoase”. Menționăm că, profilul de sănătate este un instrument de evidențe din sănătatea publică care argumentează toate activitățile și intervențiile în bolile netransmisibile (BNT) la nivel de raion și comune.  

Ulterior, echipele din cele 10 raioane-pilot vor finaliza Planurile de acțiuni și le vor înainta pentru finanțare către Proiectul moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, pentru a fi implementate la nivel teritorial.

Distribuie