Au fost lansate 15 ghiduri practice privind adaptarea sectoarelor agricole la schimbările climatice

Reprezentanții  mediului academic împreună cu o echipă de experți ai Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), au lansat, astăzi, 15 ghiduri practice privind adaptarea sectoarelor agricole la schimbările climatice. Publicațiile au drept scop informarea mediului agricol, fermierilor, reprezentanților autorităților publice locale, centrale, precum și a tineretului studios despre șase domenii de intervenție a adaptării sectoriale la schimbărilor climatice.

Autorii susțin că, în contextul sporirii conștientizării cu referire la  problemele legate de sectorul agricol și protecția mediului înconjurător, ghidurile întrunesc o serie de recomandări și bune practici în zootehnie, apicultură, piscicultură, horticultură și legumicultură.

Titlurile publicațiilor au la bază reziliența climatică și agricultura ecologică. Preocupările experților au fost orientate și spre subiecte ce țin de înierbarea terenurilor agricole, înființarea perdelelor forestiere de protecție și colectare a apei de ploaie în sectorul agricol, cultivarea culturilor cu potențial energetic și producerea de biomasă pe terenuri degradate și surse de energie regenerabilă pentru sectorul agricol.

Domeniile protecției integrate a culturilor agricole și reabilitarea ecologică a terenurilor agricole, la fel, se regăsesc în ghidurile practice.

Publicațiile au fost elaborate în perioada septembrie 2020-februarie 2021, cu suportul metodologic și financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) oferit în cadrul proiectului: „Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole și în domeniul zootehnic”.

Proiectul a fost implementat de UCIP IFAD în cooperare cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului și ACSA.

Distribuie