Au fost prezentate rezultatele pilotării Catalogului Electronic în anul de studii 2020-2021

Foto: mecc.gov.md

Rezultatele pilotării cu succes a Sistemului Informațional Catalog Electronic (SICE), în anul de studii 2020-2021 au fost discutate ieri, 13 mai, în cadrul unei mese rotunde organizate online de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La discuții au participat: secretarul de stat în domeniul educației, Natalia GRÎU; șeful Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul ministerului, Corneliu Ciorici; consultantul principal Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul ministerului, Victoria Musienco; directorul Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Arcadi Malearovici; directorul companiei ce a elaborat Sistemul Informațional de Management în Educație, Victor Ciobu și reprezentanții instituțiilor de învățământ general care participă la pilotare.

Secretarul de stat a menționat că implementarea catalogului electronic la nivel național este un pas important spre digitalizare, dar și debirocratizarea procesului educațional. „Apreciez implicarea instituțiilor de învățământ și efortul depus de către cele 171 de instituții  de învățământ participante în procesul de pilotare. Inițierea acestui proces a fost o frumoasă provocare pentru toți, însă datorită efortului comun și dezvoltării permanente a sistemului, am obținut rezultate remarcabile și eficiente la utilizarea SICE dincolo de perioada de pandemiei.” a subliniat Natalia Grîu.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat rezultatele sondajului efectuat în baza a 2000 de chestionare completate de utilizatorii sistemului: cadre de conducere (10%) și cadre didactice (90%). În  chestionarul respectiv a fost evaluată opinia utilizatorilor cu privire la funcționalitatea Sistemului Informațional Catalog Electronic pe baza experienței de pilotare cu succes a acestuia pe parcursul unui an de studiu (2020/2021).

Reprezentanții instituțiilor de învățământ, participanți la masa rotundă, au avut posibilitatea să pună în discuție dificultățile și, deopotrivă, succesele pe care le-au remarcat pe parcursul pilotării. Acestea vor sta la baza stabilirii priorităților implementării sistemului în anul viitor de studii ca o alternativă a catalogului fizic.

Precizăm că scopul SICE este digitalizarea interacțiunii profesor-elev în învățământul primar/gimnazial/liceal atât în perioada de pandemie (învățământ la distanța), cât și în perioada procesului educațional cu prezența fizică, pentru asigurarea elevilor, părinților, profesorilor cu date actualizate și veridice.

Distribuie