BERD a încurajat Ministerul Justiției să mențină ritmul de implementare a acțiunilor orientate spre reforma justiției și lupta cu corupția

Secretara de stat Veronica Mihailov-Moraru și alți reprezentanți ai Ministerului Justiției au participat la o discuție cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) de la Londra, care au fost interesați despre mersul reformei justiției, lupta cu corupția, dar și metodele alternative de soluționare a litigiilor.

Veronica Mihailov-Moraru a făcut o trecere în revistă a tuturor activităților inițiate de către Ministerul Justiției, menționând și prioritățile pentru acest an. „Suntem în procesul de inițiere a implementării mecanismului de pre-vetting, care presupune verificarea integrității candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Este un proces amplu de curățare a sistemului justiției, începând de la organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor. Scopul mecanismelor de pre-vetting și vetting este de a încuraja și promova judecătorii și procurorii integri și onești”, a reiterat secretara de stat a Ministerului Justiției.

De asemenea, Veronica Mihailov-Moraru a vorbit despre revizuirea cadrului legal ce ține de asigurarea integrității și independenței judecătorilor și procurorilor. Mai exact, este vorba de modificările propuse la procedura de numire și promovare a judecătorilor, imunitatea acestora, componența CSM, durata mandatului de membru al CSM etc. Alte subiecte discutate s-au referit la eficientizarea examinării procedurilor judiciare, promovarea și dezvoltarea sistemelor informaționale, digitalizarea serviciilor juridice, promovarea soluționării alternative a litigiilor – medierea, arbitrajul, pentru a reduce din povara instanțelor de judecată, dar și pentru a economisi timpul și resursele financiare ale statului și ale părților la litigiu.

Reprezentanții BERD au apreciat ritmul în care Ministerul Justiției a demarat acțiunile orientate spre reformarea justiției și lupta cu corupția, exprimându-și încrederea că vom reuși să construim o justiție integră și corectă, în care cetățenii vor avea încredere.

Distribuie