Biroul executiv al Colegiului Medicilor Veterinari a depus jurământul profesional

Biroul executiv al Colegiului Medicilor Veterinari a depus jurământul profesional, astăzi, în prezența ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Viorel GHERCIU.

„Vă adresez felicitări și vă doresc succese în activitatea ce urmează să o desfășurați în cadrul Colegiului medicilor veterinari. Mizăm pe faptul că experiența Dvs. va influența pozitiv activitățile sanitar-veterinare. Vă asigur că MAIA va oferi suportul necesar pentru practicarea profesiei de medic veterinar și pentru consolidarea nivelului de cunoştinţe în scopul sporirii activităților de cercetare științifică. Astfel, prin eforturi comune, sperăm să ne reușească promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar-veterinar, să asigurăm sănătatea publică, protecția și bunăstarea animalelor”, a subliniat ministrul.

Reamintim că, primul Congres al Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova a avut loc la 18 noiembrie curent, când a fost constiuit Colegiul Medicilor Veterinari din Republica Moldova, organ abilitat în apărarea drepturilor și intereselor membrilor săi în toate domeniile de activitate, precum și în asigurarea dezvoltării profesionale continue a medicilor veterinari.

Distribuie