Bugetul asigurărilor sociale, aprobat

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri şi la cheltuieli în sumă de 25 miliarde lei şi este estimat, ţinând cont de mijloacele bugetului de stat, în sumă de cca 3,2 miliarde lei, destinate acoperirii deficitului de mijloace proprii.

Așadar, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 se evaluează cu o creştere în sumă de 1,6 miliarde de lei. Resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 61,1%, iar transferurile de la bugetul de stat – 38,9%.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, incluse în programul 90 „Protecţia socială”, au fost prognozate în sumă de 25,1 miliarde de lei.

„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” au fost prognozate în sumă de peste 15 miliarde lei, fiind în creştere cu cca 1 miliard lei (7,5%) mai mult faţă de suma contribuţiilor precizate pentru anul 2020.

Transferurile primite în cadrul bugetului public naţional, prognozate pentru anul 2021 au fost incluse în volum de 9,7 miliarde de lei.

Potrivit proiectului, în cadrul subprogramului „Protecţie a familiei şi copilului” se prognozează cheltuieli în volum de 2,8 miliarde de lei, cu 15,4% mai mari faţă de suma precizată pentru anul 2020. Banii vor fi destinați pentru:

  • majorarea cuantumului indemnizaţiei unice la naşterea copilului de la 8299 lei până la 9459 lei;
  • majorarea, începând cu 01 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, persoanelor neasigurate;
  • majorarea, începând cu 01 ianuarie 2021, cu 50 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină;
  • majorarea, începând cu 01 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoane asigurate.

În anul 2021 Guvernul vine cu alocări majorate pentru toți beneficiarii de prestații sociale, inclusiv pentru veterani. Așadar, începând cu 01.01.2021, va fi majorat cuantumul alocaţiei lunare de stat pentru:

  • participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, cu 200 lei sau de la 300 lei până la 500 lei;
  • persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, persoanele cu dizabilități ca urmare a avariei de la CAE Cernobîl, cu 100 lei sau de la 700/550/475 lei, conform severității până la 800/650/575 lei;
  • persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial, cu 100 lei sau de la 175 lei până la 275 lei.

Tot începând cu 1 ianuarie 2021, se stabilește dreptul la alocații lunare de stat unor categorii noi de populaţie în cuantum de 300 lei. Printre beneficiary se numără: participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl, care nu sunt încadrați în grade de dizabilitate; persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinătate și au primit cetățenia R.M; persoanele care au participat la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizată și la lichidarea consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special.

Premierul Ion Chicu a subliniat creșterea, în luna noiembrie a anului curent, a veniturilor înregistrate în bugetul de stat: „Observăm că în noiembrie 2020 se atestă o creștere semnificativă a veniturilor față de noiembrie 2019. Atât la BASS, cât și la FAOAM remarcăm încasări interne cu 15-16% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.”

Distribuie