Cabinetul a aprobat acțiunile de consolidare a securității frontaliere în 2021-2023

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat. Documentul urmărește consolidarea securității frontaliere și facilitarea trecerii frontierei, contribuind, totodată, la realizarea obiectivului strategic de aderare la UE.

Prioritățile trasate pentru următoarea perioadă se referă la prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, eficientizarea acțiunilor statului în domeniul migrației, precum și dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale pentru asigurarea securității frontaliere. Totodată, documentul prevede activități de formare a profesională a angajaților din sistem, inclusiv prin realizarea schimbului de experiență în cadrul misiunilor internaționale și instruirea acestora în baza unor programe speciale.

Printre acțiunile prevăzute de document se numără: dotarea poliției de frontieră cu echipamente moderne, îmbunătățirea condițiilor de muncă și a pachetului social pentru personal, modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat. De asemenea, se propune micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor, precum și automatizarea procedurilor de control la trecerea frontierei, prin implementarea unui sistem electronic de management al rândurilor. Planul mai include și acțiuni ce vizează controlul și patrularea comună la frontiera moldo-română și cea moldo-ucraineană.

Costul estimativ pentru realizarea planului aprobat constituie circa 270 milioane lei, acesta urmând să fie acoperit din bugetele autorităților implicate (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal, Ministerul Apărării), precum și din surse externe.

Distribuie