Cabinetul de miniștri a aprobat modificări în Planul de Acțiuni al Guvernului

Foto: gov.md

Guvernul a votat o serie de modificări și actualizări operate în cadrul Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2023. Documentul prevede planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice ajustate anual în baza listei actualizate a priorităților de politici pe termen mediu, dar și a constatărilor rapoartelor autorităților publice privind realizarea acțiunilor incluse în PAG.

Principalele modificări ale Planului se referă la reproiectarea în timp a acțiunilor care au rămas nerealizate în primele 9 luni ale anului 2020, reieșind din necesitatea respectării tuturor etapelor la elaborarea actelor normative sau sub influența factorilor interni și externi; includerea acțiunilor noi, majoritatea cărora derivă din Calendarul de monitorizare a realizării restanțelor Planului Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 2017-2019, pentru perioada 2020-2023 și Matricea de politici de redresare socio-economica post COVID-19; excluderea acțiunilor care pe parcurs s-au dovedit a fi inoportune/irelevante spre realizare în perioada vizată de Plan sau fără acoperire financiară; menținerea acțiunilor care au fost deja realizate, în vederea asigurării trasabilității pe parcursul întregii perioade de implementare a acestuia – 2020-2023.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 modificat conține 931 de acțiuni, inclusiv: 423 de acțiuni (circa 45%) au fost păstrate intacte; 179 de acțiuni sunt deja realizate (19%); 263 de acțiuni au fost modificate (29%); 66 de acțiuni noi (7%).

Planul de acțiuni a fost actualizat în baza propunerilor autorităților administrative centrale și consultat prin intermediul platformei www.particip.gov.md.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *