Cabinetul de miniștri a aprobat noi norme sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, noi norme sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Scopul documentului este să reglementeze procesul de eliminare, utilizare, incinerare, coincinerare, prelucrare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, transformarea lor în biogaz și compost, colectarea, transportarea, importul și exportul acestora.

Actul normativ va contribui la avansarea în procesul de armonizare a legislaţiei țării noastre cu cea a Uniunii Europene și la implementarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum și la prevenirea și minimizarea riscului afectării sănătății publice, animale și a mediului, generat de aceste produse și, în special, pentru a proteja siguranța lanțului alimentar și furajer.

Normele sanitar-veterinare vor eficientiza sistemul de siguranță a alimentelor în țara noastră prin identificarea unei soluții tehnice optime de creare a unui mecanism complex de gestionare a sub-produselor de origine animală nedestinate consumului uman.

Distribuie