Cadrul normativ național în domeniul asigurării calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic va fi aliniat la cel european

Programele naționale de studii vor fi evaluate conform Standardelor și Liniilor Directorii Europene în domeniul asigurării calității. Metodologia de evaluare și acreditare a programelor de studii ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare profesională continuă a fost modificată astăzi de Guvern. Proiectul prevede alinierea la cadrul european de asigurare a calității programelor de studii ale instituțiilor de învățământ, facilitarea recunoașterii comune a diplomelor eliberate în Republica Moldova etc.

Ca urmare a implementării noilor prevederi, instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic vor putea:

– să propună spre evaluarea externă a calității un grup de programe, care vor fi selectate fie pe verticală – grup de programe de licență, master, formare profesională continuă din cadrul aceluiași domeniu, fie pe orizontală – programe care aparțin unui singur nivel, din cadrul aceluiași domeniu de formare profesională. Acest fapt va optimiza procesele de lucru în structurile universitare și instituțiile de învățământ profesional tehnic responsabile și va eficientiza cheltuielile;

– să organizeze programe de formare profesională continuă în cazul când instituția are acreditate programe de studii profesional tehnice sau superioare de licență în domeniul respectiv de formare profesională, fără necesitatea de a le autoriza, fiind obligate, însă, să le acrediteze după prima promoție de absolvenți;

– să obțină autorizare de funcționare provizorie/acreditare pentru școlile doctorale, concomitent cu autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii de doctorat;

– să beneficieze de „perioade de grație” până la 6 luni, în care vor putea elimina lacunele depistate în procesul evaluărilor externe a calității.

Noile amendamente prevăd că programele comune de studii realizate cu instituții de peste hotare, care finalizează cu eliberarea a două diplome: una a Republicii Moldova și una a țării partenere, vor putea fi acreditate conform procedurilor europene și recunoscute, respectiv, peste hotare.

Totodată, metodologia aprobată de Guvern prevede standarde suplimentare pentru evaluarea școlilor auto. Astfel, acestea vor trebui să asigure pe perioada unui an rata medie de promovare a examenului pentru obținerea permisului de conducere de cel puțin: 

a) 50% la proba teoretică și 20% la proba practică, rată medie de promovare care se aplică până la 01.02.2023; b) 50% la proba teoretică și 25% la proba practică, rată medie de promovare care se aplică pentru perioada 02.02.2023 – 01.02.2024; c) 50% la proba teoretică și 30% la proba practică, rata medie de promovare care se va aplica, începând cu 02.02.2024.

Distribuie