Calitatea instruirii conducătorilor auto, pe agenda Ministerului Educației

Recent, în spațiul public, a fost difuzată o scrisoare deschisă către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din partea administratorilor unor școli auto.

Menționăm că scrisoarea deschisă, publicată în spațiul public, a fost adresată anterior, pe 23 iunie 2021, de către autorii acesteia Parlamentului Republicii Moldova, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova. 

La 29.06.2021 scrisoarea respectivă a fost readresată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, iar la data de 12 iulie 2021 ministerul a oferit răspuns autorilor scrisorii.

Ministerul își exprimă profunda dezamăgire cu privire la modul de acțiune al autorilor scrisorii, care după recepționarea răspunsului ministerului din 12.07.2021 au difuzat, pe 25 iulie 2021, scrisoarea în spațiul public fără a menționa despre faptul că ministerul le-a oferit răspuns. 

Ținem să precizăm că autorii scrisorii deschise nu au informat portalul de știri, care a publicat scrisoarea deschisă, despre răspunsul oferit de către minister acestora.  La rândul său, portalul de știri (fiind dezinformat) nu a solicitat opinia ministerului, ci doar a menționat că „deocamdată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu a venit cu comentarii pe marginea subiectului”. 

O asemenea atitudine și un astfel de comportament nu corespunde normelor deontologice specifice domeniului educației și reprezintă o metodă nefirească pentru un stat de drept de dezinformare a societății.

Ministerul accentuează că calitatea instruirii conducătorilor auto reprezintă o premisă esențială a siguranței traficului rutier și sănătății publice. Menționăm că în ultima perioadă de timp numărul accidentelor rutiere este în continuă creștere, iar problema calității instruirii conducătorilor auto a fost abordată prin indicații concrete de către Guvernul Republicii Moldova, Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică și alte autorități. Ca urmare a analizei rezultatelor evaluării externe a formabililor, care nu promovează examenul practic pentru obținerea permisului de conducere, majorarea numărului de ore practice a devenit un imperativ.

Prin aprobarea unui nou Program-tip și curriculum de formare profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria „B”, programul anterior a fost abrogat.

Ministerul, de comun acord cu organele abilitate și societatea civilă, va depune și în continuare eforturi pentru a elabora și aproba actele normative corespunzătoare în vederea asigurării calității procesului de formare a conducătorilor auto.

Îndemnul nostru este unul simplu: să fim responsabili, să promovăm calitatea și performanța în educație!

O școală auto de calitate înseamnă siguranță și protecție în traficul rutier!

Distribuie