Ce a făcut Guvernul Chicu într-un an de activitate?

Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, a prezentat Raportul Guvernului  cu ocazia împlinirii unui an de activitate. „Am făcut o recapitulare privind activitatea Guvernului din ultimele 365 de zile. Alături de întreaga echipă și împreună cu miniștrii din Cabinet, ne-am concentrat eforturile pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Programul de Activitate al Guvernului și a obiectivelor de dezvoltare a țării stabilite de cadrul național strategic.

Pe plan intern, ne-am focusat prioritățile spre dezvoltarea unei economii durabile și incluzive prin îmbunătățirea infrastructurii, crearea platformelor industriale, valorificarea potențialului de export al produselor autohtone, modernizarea serviciilor publice, edificarea unui sistem al justiției echitabil și accesibil cetățenilor, dar și protecției sociale a acestora. O atenție deosebită am acordat sistemului sanitar și educațional, prin măsuri ce asigură protejarea și sănătatea cetățenilor, ordinii publice și protecției mediului ambiant. Reiterez, pentru toți antreprenorii, că activitatea economică, inclusiv piețele, nu vor fi închise.

Pe plan extern, toate activitățile au fost orientate spre promovarea unei politici echilibrate cu menținerea statutului de neutralitate a Republicii Moldova, pentru crearea condițiilor de migrație legală și asigurarea drepturilor cetățenilor, aflați provizoriu în alte state.

Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei din Executiv pentru munca enormă depusă în acest an, Parlamentului și forțelor politice, care au susținut proiectele înaintate de guvern, Președintelui țării și Președintelui Parlamentului pentru conlucrarea eficientă care aduce rezultate pozitive pentru cetățenii Republicii Moldova. Indiscutabil, țin să mulțumesc partenerilor de dezvoltare pentru susținere, autorităților publice locale pentru implicare și receptivitate indiferent de opțiunile politice, fapt care-mi inspiră încrederea unei colaborări frumoase și pe viitor, dar și tuturor reprezentanților mass-media pentru reflectarea activității Guvernului.

Cel mai mult, însă, le mulțumesc cetățenilor Republicii Moldova, care muncesc și au încredere în statul lor!

În scurt timp, colegii din cadrul fiecărui minister vor prezenta raportul de activitate pe domenii pentru a vedea cifre exacte și pentru a avea o imagine de ansamblu a tuturor lucrurilor realizate în ultimele 12 luni”.

Notă: Informația detaliată pentru fiecare domeniu de activitate o găsiți în Raportul cu privire la realizarea Programului de activitate al Guvernului, fiecare capitol al documentului conținând sinteza principalelor realizări obținute, inclusiv acțiunile realizate în contextul luptei cu epidemia COVID-19.

Distribuie