CEC a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale

Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

Documentul are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparțiale a campaniei electorale la alegerile prezidențiale de către instituțiile mass-media, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea acestor principii de către mass-media, pe de o parte, şi concurenți electorali, pe de altă parte. Totodată, Regulamentul stabilește modul de oferire a timpilor de antenă gratuiți şi contra plată pentru publicitate electorală, organizarea dezbaterilor electorale şi principiile de reflectare a campaniei electorale în instituțiile audiovizualului, presa scrisă, internet şi telefonie mobilă.

Potrivit documentului aprobat de CEC, fiecare furnizor de servicii media care decide să se implice în reflectarea campaniei electorale trebuie să depună la Consiliul Audiovizualului, până pe 8 septembrie curent, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală. Furnizorii de servicii media care nu au prezentat în termenul stabilit declarațiile spre aprobare către CA, fapt constatat prin decizia CA, nu au dreptul să reflecte campania electorală la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Proiectul regulamentului a fost consultat și avizat de către Consiliul Audiovizualului.

Distribuie