Cele mai transparente întreprinderi cu capital public: Moldelectrica, MoldATSA și Energocom, primele în clasament

Clasamentul transparenței întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova a fost prezentat recent, în cadrul unei conferințe online, desfășurată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Evenimentul este parte a inițiativei „Susținerea democrației, a independenței și transparenței instituțiilor publice-cheie din Republica Moldova”, care are drept scop informarea publicului despre dezvoltarea democrației și independența instituțiilor-cheie ale statului, precum și îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților locale și a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova.

Întreprinderea de stat „Moldelectrica”, administrată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și întreprinderile „MoldATSA” și „Energocom”, în consiliile de administrație ale cărora se regăsesc reprezentanți ai MEI, sunt cele mai transparente întreprinderi cu capital public din Republica Moldova în anul 2020, potrivit clasamentului stabilit. Prezența reprezentanților MEI este importantă prin aportul lor la luarea deciziilor pertinente și corecte, care au contribuit la rezultatul obținut atât la nivel economic, cât și la cel al asigurării principiului transparenței.

Cele trei întreprinderi s-au poziționat cel mai bine la categorii, precum transparența și accesul la informație, indicatorii economici, achizițiile publice și proprietatea, dar și la altele. Astfel, din totalul de 100 de puncte pentru o întreprindere, Î.S. „Moldelectrica” a acumulat 58,4 puncte, Î.S. „MoldATSA” – 58,3 puncte și, respectiv S.A. „Energocom” a obținut 56,5 puncte.

Pentru calcularea clasamentului de transparență a fost monitorizată activitatea a 60 de întreprinderi de stat, municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau municipale din Republica Moldova. Întreprinderile au fost selectate în funcție de mărimea activelor, importanța domeniului de activitate al acestora, cu includerea nemijlocită și a întreprinderilor fondate de către autoritățile publice locale.

Întreprinderile au fost evaluate în baza a șase criterii de transparență, cum ar fi indicatorii economici, transparența și accesul la informație, achizițiile publice și proprietatea, resursele umane, etica și conflictul de interese, granturi și caritate.

Potrivit datelor din Registrul de stat, la data de 1 ianuarie 2021, în Republica Moldova erau înregistrate 187 întreprinderi de stat și 80 de societăți comerciale în care statul deține cotă-parte în capitalul social.

Distribuie