Certificarea competențelor profesionale pentru cetățenii din țară și din diasporă – una dintre prioritățile Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației și proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, a organizat astăzi, 2 decembrie, evenimentul de prezentare a rezultatelor procesului de validare a competențelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală, precum și a oportunităților pentru angajați și angajatori.

Astfel, organizatorii și-au propus să promoveze bunele practici și să consolideze eforturile tuturor instituțiilor implicate în acest proces, pentru a extinde mecanismul de validare a competențelor profesionale pentru cât mai multe tipuri de meserii și specialități.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor de dezvoltare, ai mediului economic, ai societății civile, experți din domeniu și exponenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Secretara de Stat a Ministerului Educației și Cercetării Galina Rusu a accentuat importanța validării educației nonformale și informale pentru crearea noilor oportunități educaționale și pentru încadrarea în câmpul muncii a cetățenilor din Republica Moldova și din diaspora, care revin în țară. De asemenea, și-a exprimat înalta apreciere pentru suportul acordat de către partenerii de dezvoltare, care au susținut și promovat mecanismul de validare a competențelor profesionale în cadrul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, implementat cu suportul Guvernului Elveției.

În cadrul pilotării Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale, începând cu anul 2019, au fost constituite 9 Centre de validare acreditate pentru a evalua și certifica cunoștințele profesionale dobândite la locul de muncă. Astfel, până în prezent, 263 de cetățeni din țară și din diaspora au reușit să obțină un certificat de validare, iar 75 de dosare sunt în curs de examinare.

De altfel, cetățenii au posibilitatea să-și valideze competențele profesionale la 46 de meserii din domeniile: construcții, alimentație publică, educație, ecologie, industrie textilă, industria frumuseții, transport, IT. Totodată, se elaborează actele necesare pentru validarea competențelor profesionale la meseriile: îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, bonă și instructor în conducerea auto.

Ministerul Educației și Cercetării va extinde mecanismul de validare a competențelor profesionale pentru cât mai multe meserii și specialități pentru a răspunde necesităților fiecărui cetățean care dorește să se încadreze în câmpul muncii și să-și dezvolte o carieră profesională de succes.

Distribuie