CNAM a examinat în 2020 peste 500 de petiții

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a examinat pe parcursul anului trecut 509 petiții, dintre care aproape jumătate au fost recepţionate în format electronic. Comparativ cu anul precedent, numărul acestora s-a majorat cu circa o treime, fapt explicat prin creșterea interesului cetățenilor față de asigurarea medicală obligatorie pe fondul pandemiei de COVID-19.

Toate cererile au fost analizate și soluționate în termen, fiind luate măsuri de remediere a problemelor descrise în petiții.

Principalele tematici abordate de petiţionari au vizat acordarea sau suspendarea statutului de asigurat, mărimea, modul şi termenele de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), restituirea sumelor achitate eronat în fondurile AOAM. Aceste tematici au constituit subiectul a 217 petiții.

Alte subiecte abordate în petiții țin de accesul la servicii medicale în volum deplin şi de calitate, asigurarea cu medicamente, inclusiv compensate sau dispozitive medicale, achitarea unor plăţi nejustificate sau informale pentru medicamente și servicii medicale, înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia, trimiterea la medicul specialist, organizarea tratamentului în cadrul programelor speciale în baza listelor de aşteptare. Tematicile respective se referă la un număr total de 116 petiții.

În cazul a 45 de petiții au fost solicitate date din Sistemul informaţional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” cu referire la persoanele fizice sau juridice, adeverinţe sau certificate care confirmă statutul persoanei în cadrul sistemului AOAM.

Totodată, 87 de plângeri au fost direcţionate de către alte instituții publice şi au vizat aspecte ce intră în atribuţiile CNAM.

Menţionăm că petiţiile în adresa CNAM pot fi depuse prin e-mail – petitii@cnam.gov.md, poșta tradiţională (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46), dar şi prin intermediul serviciului „Petiţii on-line” de pe site-ul CNAM – http://cnam.md/?page=126.

În 2020, directorul general al CNAM şi conducătorii agenţiilor teritoriale au primit în audienţă circa 200 de persoane.

Distribuie