CNAS: În atenţia persoanelor asigurate

Foto: cnas.md

Casa Naţională de Asigurări Sociale, reiterează îndemnul către persoanele asigurate de a-şi verifica în mod electronic starea contului personal de asigurări sociale. Posibilitatea verificării informaţiei din conturile personale ale persoanelor asigurate prin intermediului aplicaţiei ACCES CPAS este disponibilă pe pagina web oficială a CNAS. Recent, a fost lansată o nouă versiune a sistemului informaţional ACCES CPAS.

Parolele de acces la contul curent atribuite persoanelor asigurate  în sistemul anterior, pot fi utilizate la accesarea datelor din contul personal în noul sistem îmbunătăţit.

Totodată, este important de menţionat că persoanele fizice care deţin semnătura electronică pot accesa datele din contul personal prin intermediul serviciului Mpass fără a se deplasa la structura teritorială a CNAS pentru a primi parola de acces.

De asemenea, noul sistem  de accesare a datelor din contul personal pe lângă datele cu privire la angajator, datele cu privire la venitul asigurat, datele despre contribuţiile plătite de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru perioada de după 1 ianuarie 1999 permite şi vizualizarea datelor cu privire la activitatea de muncă realizată până la 01.01.1999. Informaţia cu privire la activitatea realizată până la data de 01.01.1999 este reflectată în conturile personale de asigurări sociale în baza informaţiei din carnetele de muncă scanate de către CNAS.

 Datele care se conţin în contul personal sunt utilizate pe deplin la stabilirea tuturor prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă.

Parola de acces la contul curent poate fi solicitată individual de către fiecare persoană asigurată sau prin intermediul angajatorului. Pentru situaţiile în care persoana a pierdut parola primită anterior, aceasta poate primi parola restabilită doar adresându-se individual  la CTAS sau la CNAS pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

Distribuie