CNAS solicită Certificatele de viaţă de la beneficiarii de pensii din străinătate

Casa Naţională de Asigurări Sociale atenţionează despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă de la beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială.

Persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord în domeniul securităţii sociale (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia) şi beneficiază de pensie acordată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pentru continuarea procesului de plată a prestaţiei pe parcursul anului următor, sunt obligaţi să prezinte în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale Certificatul de viaţă până pe data de 31 decembrie 2020.

Formularul Certificatului de viață poate fi descărcat de pe pagina web oficială a CNAS (http://cnas.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=524&id=4032&t=/Relatii-internationale/Informatii-utile-pentru-lucratorii-migranti/Certificat-de-viata/), se completează de către beneficiarul de pensii şi se autentifică de către instituţia competentă a statului contractant unde beneficiarul își are traiul permanent. Certificatul de viață în original se prezintă în adresa CNAS.

Neprezentarea Certificatului de viață în termenul stabilit va genera suspendarea plății pensiei începând cu 1 ianuarie 2021. Plata pensiei va fi reluată din data suspendării cu condiția prezentării Certificatului de viață.

Distribuie