Componența consiliului național pentru drepturile omului a fost modificată

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii cu privire la actualizarea componenței Consiliului național pentru drepturile omului și extinderea numărului membrilor cu drept de vot deliberativ de la 23 la 27.

Proiectul prevede includerea în lista membrilor Consiliului a Viceprim-ministrului, Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, a Viceprim-ministrului pentru Reintegrare, precum și a miniștrilor Educației și Cercetării, Culturii, Sănătății, Mediului, Muncii și Protecției Sociale, Agriculturii și Industriei alimentare.

Totodată, pentru a asigura funcționalitatea platformei, din componența Consiliului a fost exclus Președintele Consiliului Național de Participare, odată cu expirarea mandatului său. 

De menționat, că lista membrilor Platformei poate fi suplinită cu reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, ai căror modalitate de alegere și delegare este prevăzută în Regulamentul Consiliului.

Distribuie