Concurs de proiecte culturale pentru anul 2021 de până la 200 de mii de lei

Foto: mecc.gov.md

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs de proiecte culturale pentru anul 2021, conform unui regulament modificat. Vor fi finanțate proiectele organizațiilor necomerciale în cuantumul a maximum 200 mii lei per proiect, asigurând maximum 80% din costul de implementare al acestuia. 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale, care a fost modificat la 30 octombrie curent, proiectele culturale ale organizațiilor necomerciale urmează a fi înaintate la concurs pentru una dintre următoarele șase arii tematice:

Arte vizuale – persoana responsabilă: Adriana Derevici, 022 232 105, adriana.derevici@mecc.gov.md 

Artele spectacolului – persoana responsabilă: Olga Susarenco, 022 210 775,  olga.susarenco@mecc.gov.md 

Muzică – persoana responsabilă: Serghei Boboc, 022 234 028,  serghei.boboc@mecc.gov.md 

Educație prin cultură – persoana responsabilă: Maria Răileanu, 022 234 029, maria.raileanu@mecc.gov.md

Cultură scrisă – persoana responsabilă: Ecaterina Rudakov, 022 234 026,  ecaterina.rudakov@mecc.gov.md 

Patrimoniu cultural – persoana responsabilă: Mariana Mischevca, 022 238 013, mariana.mischevca@mecc.gov.md

Fiecare proiect poate fi depus pentru finanțare pentru o singură arie tematică din cele menționate, la adresa electronică proiecteculturale2021@mecc.gov.md.

Termenul-limită de depunere este 30 noiembrie 2020.

În condițiile Pandemiei Covid-19, ministerul recomandă elaborarea unor proiecte adaptabile acestui context, inclusiv prin includerea elementului online la faza de implementare.

Persoanele responsabile de ariile tematice vor acorda asistența necesară aplicanților în cazul existenței unor neclarități legate de procesul de depunere a proiectelor culturale.

În cazul în care nu puteți contacta persoana responsabilă de o arie tematică, puteți readresa întrebările la orest.dabija@mecc.gov.md (orice întrebări legate de proiecte) sau olga.soga@mecc.gov.md (pentru întrebările cu profil strict financiar).

Distribuie